Metodologia nauk zarządzania

Nauki o zarządzaniu należy uznać za stosunkowo młodą dyscyplinę, która intensywnie się rozwija i posiada bogaty dorobek naukowy. Dowodem na to niech będzie chociażby stale rosnąca na rynku wydawniczym liczba...

Zakres pracy dyplomowej

W rozdziale metodologicznym pracy dyplomowej, licencjackiej lub magisterskiej należy określić jej ramy, czyli wskazać co, gdzie i kiedy będzie badane. Ewentualnie miejscem, gdzie wskazuje się zakres pracy jest również...

Podstawy zarządzania – literatura

Książek o zarządzaniu ukazało się w ostatnim dwudziestoleciu bardzo wiele. Wyróżnić można wśród nich całą listę bestsellerów, które przedstawiają ogólny obraz nadzwyczaj dobrego zarządzania w korporacjach. Nie oznacza...

Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami

Podstawowa literatura z zakresu zarządzania talentmi:   Zarządzanie talentami. Praca zbior. pod red. S. Borkowskiej. IPiSS, Warszawa 2005. Przedsiębiorczość organizacyjna: Orientacje czasowe, opcje realne...

Cytaty o zarządzaniu

Herb Kelleher z firmy Southwest Airlines: Rekrutacja jest tym, gdzie wszystko się zaczyna. Jest to źródło rzeki i jeśli się je zanieczyści, stopniowo zanieczyści się cały jej bieg. François de La Rochefoucauld: Mało kto...

Bibliografia

Na końcu każdej pracy naukowej umieszczana jest bibliografia, czyli literatura przedmiotu, wykorzystana do sporządzenia opracowania. Dzięki niej recenzent może szybko zapoznać się z podstawą naukową konkretnej pracy...

Zasoby organizacji

Ludzie sami w sobie nie są zasobami organizacji, lecz nośnikami pewnego zasobu. Każdy z nas jest właścicielem kapitału ludzkiego, na który składają się: doświadczenie, zdolności, motywacja, zdrowie, wiedza teoretyczna...