Coaching – literatura

Coaching – literatura

Współcześnie, gdy biznes rozwija się szybko, a konkurencja na rynku jest coraz większa przez menedżerami stoją coraz trudniejsze zadania. Muszą posiadać wiele umiejętności subtelnego zarządzania, w tym również podnoszenia kwalifikacji pracowników, w postaci np. coachingu. Literatura w tym zakresie jest bogata, a wiele pozycji ukazało się na rynku wydawniczym w ostatnich latach:

Wydawnictwa zwarte:

 • Bennewicz M., Coaching i mentoring w praktyce, G+J Gruner + Jahr Polska, Warszawa 2011.
 • Covey S.R., 7 nawyków skutecznego działania, Wydawnictwo Aleksandria, Katowice 2012.
 • Hargrove R., Mistrzowski coaching, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Kegan R., Laskow Lahey L., Odporność na zmiany. Jak uwolnić potencjał tkwiący w Tobie i Twoim miejscu pracy, OnePress, Gliwice 2010.
 • Kimsey-House H., Kimsey-House K., Sandahl P., WhitworthCoaching L., Coaching koaktywny: zmiany w biznesie, zmiany w życiu, Wolters Kluwer, Warszawa 2019.
 • Law H., Ireland S., Hussain Z., Psychologia coachingu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • O’Neill M.B., Coaching dla kadry menedżerskiej: siła i wrażliwość coacha w systemowym podejściu do problemów w zarządzaniu, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2002.
 • Passmore J., Coaching doskonały. Przewodnik profesjonalny, Muza, Warszawa 2012.
 • Peltier B., Psychologia coachingu kadry menadżerskiej: teoria i zastosowanie, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2005.
 • Starr ., Podręcznik coachingu. Sprawdzone techniki treningu personalnego, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.
 • Suchodolski A., Wykorzystanie coachingu w zarządzaniu rozwojem zawodowym pracowników , [w:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 446-454.
 • Thorpe s., Clifford J., Podręcznik coachingu, Wydawnictwo Rebis, Poznań 2013.
 • Trzcińska I., O duchowości inaczej. Coaching w perspektywie przemian kultury współczesnej, Uniwersytet Jagielloński. Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Kraków 2013
 • Wilson C., Nowy coaching biznesowy: przewodnik dla najlepszych praktyków, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2015.

Artykuły z czasopism:

 • Respondek A., Piankowska-Zielińska H., Coaching, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 1, s. 57-64.
 • Grzybek R., Coaching: fakty i mity, „Personel Plus” 2009, nr 5, s. 14-19.
 • Kalisz M., Life coaching: czy i jak można wykorzystać na potrzeby firmy?, „Personel Plus” 2011, nr 9, s. 78-83.
 • Sidor-Rządkowska M., Zastosowanie coachingu w przedsiębiorstwie – szanse i zagrożenia, „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie” 2015, nr 4, s. 45-53.