Cytaty o zarządzaniu

Herb Kelleher z firmy Southwest Airlines:

Rekrutacja jest tym, gdzie wszystko się zaczyna. Jest to źródło rzeki i jeśli się je zanieczyści, stopniowo zanieczyści się cały jej bieg.

François de La Rochefoucauld:

Mało kto jest tak rozsądny, aby przedkładać użyteczną naganę nad zawodną pochwałę.
Carla Northcutt:
Celem wielu liderów jest sprawić, by ludzie mieli o nich jak najlepsze zdanie. Celem wielkiego lidera jest sprawić, by ludzie lepiej myśleli o sobie.
Jonas Ridderstrale:
Jeśli zarządzanie to ludzie, musi się ono stać zarządzaniem humanistycznym.

Juan Enriquez, As The Future Catches You:

W miarę jak dowiadujemy się więcej o życiu […] Mendel, Darwin, Watson, Crick, Venter […] stają się postaciami pod każdym względem tak samo ważnymi jak Edison, Einstein, Ford, bracia Wright […]. Wszystko, czego nas nauczyli i co wytworzyli, zmienia nasze życie […], to, jak pracujemy, żyjemy i myślimy […]. Możesz sobie stać na boku i zakładać, że los pokieruje sprawami […] (Jak Bóg da… Si Dios Quiere… InSha’ Allah… Shikatta ga nai…). Ale możesz też pomóc w żeglowaniu przez życie sobie, swojej rodzinie, swojej spółce… To przecież cudowna i przerażająca przygoda.

Fran Tarkenton:

Moim zdaniem sukces to gotowość do dążenia do czegoś, czego się naprawdę pragnie.

Robert Townsend:

Niektórzy sądzą, że »najwyższe« kierownictwo to drzewo, na którym siedzi pełno sów […] pohukujących, kiedy to kierownictwo zmierza do nieodpowiedniej części lasu. A ja wciąż nie jestem przekonany, czy te sowy  w ogóle wiedzą, gdzie jest las”.

Robert Owen:

Każda ręka, a również każda sprężyna, dźwignia i koło powinny skutecznie współdziałać w celu wytworzenia największego zysku dla właścicieli.

Jacob Bronowski:

Świat można pojąć tylko przez działanie, nie przez rozmyślanie. To ludzka ręka toruje nowe drogi.

Douglas McGregor:

Zaangażowanie w osiąganie celów jest funkcją nagród towarzyszących ich osiąganiu.

Jack Welch:

[Pracownicy] musza odczuć znaczenie nagród towarzyszących sukcesowi – zarówno w duszy, jak i w kieszeni.