Kariera i rozwój zawodowy – literatura

Początki obecnego zainteresowania karierą w krajach rozwiniętych sięgają lat 70., kiedy to naukowcy z Massachusetts Institute of Technology, przede wszystkim T.T. Hall, Van Maanen oraz E. Stein wydali na ten temat trzy ważne dla zarządzania karierą książki. Późniejszy rozwój nauki skutkował powstaniem wielu książek w dziedzinie planowania kariery.

Wydawnictwa zwarte:

 • Armstrong M. , Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.
 • Aronson E., Wilson T.D., Akert R., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 • Bańka A.  Psychologiczne doradztwo karier,Wydawnictwo „Print-B”, Poznań 2007.
 • Bartkowiak G., Wybrane determinanty sukcesu zawodowego w opinii menedżerów [w:] S. A. Witkowski (red.), Psychologiczne wyznaczniki sukcesu w zarządzaniu. T. 5 ,Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2000, 15-32.
 • Berne E.  W co grają ludzie – psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa  2004.
 • Błaszczyk W., Januszkiewicz K., Śmigielski J., Oblicza jakości życia: człowiek w sytuacji pracy.- Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 75-80.
 • Chmiel N.  Psychologia pracy i organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa  2008.
 • Cialdini R.  Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2016.
 • Dubois D., Rothwell W.J., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach, Wydawnictwo Helion, 2007
 • Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, – Warszawa 2004, s. 154-170.
 • Flis I., Makiewicz M.  Własna firma. Przewodnik po świecie biznesu,  Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009.
 • Gestern A.  Jak szukać pracy w Polsce,Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • Griffin R. W. , Podstawy zarządzania organizacjami ,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, 760-768.
 • Herr E. L., Cramer S. H.  Planowanie kariery zawodowej. Cz. 1.  Krajowy Urząd Pracy, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa-Radom 2001.
 • Hitchin P.  Jak zdobyć pierwszą pracę.  Read Me,  Warszawa 2001.
 • Klein S. Sposób na karierę,  Amber, Warszawa 2002.
 • Kopertyńska W., Zmiana podejścia do awansowania i rozwoju pracowników i jej wpływ na proces kształcenia studentów [w:] B.Urbaniak (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi: problemy dydaktyki, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008, s. 15-25.
 • Korcz I., Pietrulewicz B.  Kariera zawodowa, Instytut Edukacji Techniczno-Informatycznej UZ, Zielona Góra 2003.
 • Kossowska M.  Ocena i rozwój umiejętności pracowniczych, „Akade”, Kraków 2001.
 • Kostera M., Zarządzanie personelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
 • Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Żak, Warszawa 1995.
 • Matthews J.J., Megginson D., Surtees M., Rozwój zasobów ludzkich, Helion, Gliwice 2008.
 • Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Miś A., Kształtowanie karier w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2007.
 • Mitoraj-Jaroszek M., Zarządzanie rozwojem pracowników. Kompleksowe i praktyczne ujęcie, Helion, Gliwice 2014.
 • Nosal Cz. S., Psychologia decyzji kadrowych : strategie, kryteria, procedury, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 77-110.
 • Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami : teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006, s. 207-221.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie- procesy- metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 • Rae L.  Planowanie i projektowanie szkoleń, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Rae L. Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Rostowski J., Rozwojowe i osobowościowe uwarunkowania kariery zawodowej człowieka, [w:] T. Rostowska J. Rostowski (red.), Rodzina – rozwój – praca: wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi, Łódź 2002, s. 159-168.
 • Silberman M., Auerbach C.  Metody aktywizujące w szkoleniach, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 • Smółka P., Kompetencje społeczne – metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych, Wolters Kluwer Kraków 2008.
 • Suchar M.  Kariera i rozwój zawodowy, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2003.
 • Sutherland J., Canwell D., Klucz do zarządzania zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa 2007.
 • Szałkowski A., Rozwój pracowników. Przesłanki, cele, instrumenty, Poltext, Warszawa 2002.
 • Szczepanik R.  Budowanie zespołu. Organizacja szkoleń   outdoor i wypraw incentive. Poradnik dla menedżera personalnego, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.
 • Ścibiorek Z., Dylematy rozwoju zawodowego, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2009.
 • Tallar G.  Jak znaleźć pracę w 30 dni i skutecznie zaplanować swoją karierę,Studio Emka, Warszawa 2003.
 • Terelak J. F., Psychologia organizacji i zarządzania, Difin, Warszawa 2005, s. 193-202.
 • Witkowski S. , Listwan T. (red.), Kompetencje a sukces zarządzania organizacją, Difin Warszawa 2008.
 • Wojtasik B.: Doradca zawodu: studium teoretyczne z zakresu poradoznawstwa. Wydawnictwp Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994.
 • Wojtasik B.: Warsztat doradcy zawodu: aspekty pedagogiczno-psychologiczne, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1997.

Artykuły z czasopism:

 • Atamańczuk K.: Kariery zawodowe w prognozach na XXI wiek, „Edukacja i Dialog” 2000, nr 3, s. 23 – 31.
 • Czechowska- Bieluga M., Kanios A., Sarzyńska E., Motywacja do pracy osób rozpoczynających karierę zawodową, „Polityka Społeczna” 2008, nr 10, s. 10-14.
 • Hornowska E., Paluchowski W. J. Modele kariery, „Charaktery” 2001, nr 2, s. 55-57 .
 • Juchnowicz M., Motywowanie do rozwoju, „Monografie i opracowania Szkoła Główna Handlowa” 2000, nr 470, s. 180-205.
 • Miś A., Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji,  „Zeszyty Naukowe – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Monografie”, 2007, nr 183.
 • Miś A., Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2005, nr 2.
 • Pacaj-Jasiuk I., Pracownik XXI wieku, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2003, nr 1, s. 71-75.
 • Pierścieniak A., Gałka L., Leśniak A., System zarządzania karierą pracowników jako istotny element strategii przedsiębiorstwa, „Przedsiębiorstwo i Region” 2013, nr 5.
 • Pogorzelska D., Podnoszenie kwalifikacji a rozwój zawodowy pracowników, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2001, nr 4, s. 47-51 .
 • Rutkowska M., „Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” 2010, nr 1.
 • Rybak M.,Zarządzanie karierą, „Monografie i opracowania Szkoła Główna Handlowa” 2000, nr 470, s. 140-161.
 • Symela K., Inwestowanie pracodawców w rozwój kompetencji zawodowych, „Pedagogika Pracy” 1996, nr 29, s. 53-61.
 • Znańska-kozłowska K., Motywacja i efektywność pracy – zagadnienia teoretyczne, „Edukacja Ustawiczna Dorosłych” 2004, nr 4, s. 71-81.