Lista artykułów z „Zarządzania zasobami ludzkimi”

Lista artykułów z „Zarządzania zasobami ludzkimi”

Dwumiesięcznik „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”wydawany jest przez Insty­tut Pracy i Spraw Soc­jal­nych w Warszawie. Zawarte w nim artykuły naukowe poruszają teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi. Artykuły z lat 2002-2016 można pobrać bezpłatnie w formacie pdf, 

2001, nr 1: „Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi „

 • Zbigniew Dworzecki – Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – w stronę paradygmatu organizacji uczącej się
 • Czesław Szmidt – Strategia zarządzania kadrą o wysokim potencjale
  Kazimierz Doktór – Rola specjalistów w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Zdzisława Janowska – Strategia zarządzania kadrami w przedsiębiorstwach regionu łódzkiego
 • Agnieszka Jackowska-Durkacz – Strategia LG Petro Bank S.A., a restrukturyzacja zatrudnienia
 • Ryszard Michalczyk – Program stabilizacji i doskonalenia zawodowego młodej kadry w PSE SA

 

2001, nr 2: „Numer wielotematyczny”

 • Dariusz Kucz – Nowoczesne technologie i systemy wartości a kształcenie liderów
 • Waldemar Stelmach – Empatia: czy, komu i do czego potrzebna?
 • Andrzej Sikorski – Controlling personalny
 • Algis Sileika – Wages as the Key Factor of Human Resources Management (Płace jako kluczowy czynnik ZZL)
 • Ryszard Jurkowski – Restrukturyzacja zatrudnienia jako element zarządzania zasobami ludzkimi w Polskich Kolejach Państwowych
 • Monika Zajączkowska – Analiza systemu zarządzania zasobami ludzkimi w badanej instytucji finansowej

 

2001, nr 3/4: „Organizacja służb personalnych w przedsiębiorstwie”

 • Aleksy Pocztowski – Dział zasobów ludzkich wobec współczesnych wyzwań
 • Kazimierz Doktór – Organizacja służby personalnej w biznesie i administracji publicznej
 • Anna Kozińska – Organizacja pracy kierowniczej i specjalistów personalnych w firmach
 • Bogdan Wawrzyniak – Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach
 • Zbigniew Latkowski – Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach hi-tech
 • Antoni Ludwiczyński – Prace nad strategią Poczty Polskiej

 

2001, nr 5: „Realia szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach”

 • Stefan M. Kwiatkowski – Edukacyjna funkcja małych i średnich przedsiębiorstw
 • Piotr Bohdziewicz, Urszula Feliniak, Bogusława Urbaniak – Realia szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach
 • Hans Moerel – Sectoral Training for Small- and Medium-Sized Enterprises in Europe (Szkolenia sektorowe dla małych i średnich firm w Europie)
 • Csaba Makó Changes in Job Structures and the Impact of Globalisation: The Electronic Industry in Comparative Perspective (Przekształcenia w strukturze pracy oraz wpływ globalizacji: przegląd porównawczy przemysłu elektronicznego)
 • Ewa Karpowicz – Czy istnieje duch wspólnoty? – o przemianach postaw pracowników
 • Jolanta Miłosz-Jastrzębska – Planowanie szkoleń – analiza potrzeb szkoleniowych w instytucji finansowej na przykładzie Kredyt Banku SA Janusz Trzcinka Szkolenie i rozwój pracowników w Zespole Elektrociepłowni w Łodzi

 

2001, nr 6: „Systemy motywacyjne”

 • Stanisława Borkowska – Wynagrodzenia w „nowej gospodarce
 • Cezary Sikorski – Wpływ kultury na motywacje. Od ograniczania poczucia niepewności do jej wysokiej tolerancji
 • Anna Kozińska – Determinanty skuteczności pakietów motywacyjnych
 • Paweł Bochniarz – Czy grozi nam stagnacja na rynku wynagrodzeń? Najnowsze trendy zarządzania płacami w Polsce
 • Magdalena Stalpińska, Agnieszka Wierszyłło – Fuzja a system wynagradzania
 • Urszula Pinakiewicz, Maria Wołoszyn – Kształtowanie systemu wynagrodzeń zgodnie ze strategią Banku
 • Paweł Berłowski – Firma bez kar i nagród, wywiad z Andrzejem Blikle

 

2002, nr 1:”ZZL w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”

 

2002, nr 2:”Numer wielotematyczny”

 • Ewa Karpowicz – Menedżerowie w nowych rolach
 • Fabian Pędziwiatr – Telepraca i jej implikacje
 • Anna Kubczak – Amerykański sen o e-edukacji
 • Sławomir Lachowski, Nina Georgiew – Praca w e-biznesie — wyzwania praktyczne i teoretyczne
 • Przemysław Napierała – TP SA — redukcja personelu jako efekt reorganizacji przedsiębiorstwa
 • Lucyna Machol-Zajda – Telepraca — omówienie raportu “eWork 2000″
 • Jerzy Koniarek, Bohdan Dudek, Maria Szymczak – Policja — stres a stosunek do pracy
 • Joanna Szczepaniak – RAPS jako podstawowy element systemu szkolenia pracowników na przykładzie Urzędu Gminy w Obornikach Śląskich

 

2002, nr 3/4:”Kultury organizacyjne”

 

2002, nr 5:”Kultury organizacyjne”

 • Janusz Strużyna, Wojciech Dyduch – Zarys metody budowania kapitału całkowitego firmy
 • Dorota Dobija – Pomiar kapitału ludzkiego i możliwości raportowania wyników
 • Tomasz Domański – Zmiany w procesach zarządzania kadrami w BPH PBK – rozmowa z prezes Katarzyną Niezgodą (BPH PBK/SAP Polska)
 • Magdalena Nowicka, Piotr Szostok – Komputerowe metody zarządzania w poznańskim okręgu Poczty Polskiej (Poczta Polska/Alta)
 • Mirosław Grelik – Zarządzanie wiedzą w BDO Polska (BDO Polska)
 • Andrzej Zieliński – Zarządzanie wskaźnikami efektywności związanymi z zasobami ludzkimi w Polskiej Telefonii Cyfrowej (PTC)
 • Marzena Winczo-Gasik, Krzysztof Gugała – Jak mierzyć efektywność inwestycji w kapitał ludzki? Wyniki badań Human Capital Index (IDEA MC).
 • Amir Fazlagić – Zarządzanie wiedzą w polskich przedsiębiorstwach
 • Jozef Mihalik – Overemployment or high level of unemployment

 

2002, nr 6: „Kondycja ZZL w Polsce”

 • -Bogdan Dąbrowski Nowe role na nowe czasy
 • Aleksander Drzewiecki – System ukierunkowany na cel
 • Piotr Sierociński – Mierniki efektywności zarządzania zasobami ludzkimi
 • Tomasz Rostkowski – Zarządzanie kompetencjami jako przyszłość ZZL w Polsce
 • Jerzy Kisielnicki – IT jako narzędzie wspomagające zzl
 • Eksperci – O kondycji zzl w Polsce
 • Irena Nowysz – Współczesny menadżer jako użytkownik systemów informatycznych
 • Agnieszka Flis – Korzyści i ograniczenia nowych rozwiązań zzl w polskich przedsiębiorstwach – outplacement

2003, nr 1: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce”

 • Aleksy Pocztowski – Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce
 • Marzena Fryczyńska – Pracownicy wiedzy – nowe wyzwania zarządzania organizacjami
 • Ewa Masłyk-Musiał – Personalne mechanizmy zmian
 • Bogusława Urbaniak, Piotr Bohdziewicz – Jak zarządzają liderzy?
 • Jarosław Fotyga – Rola koncepcji OD w rozwoju nowoczesnego zzl
 • Maciej Walczak – Zastosowanie informatyki w procesach organizacyjnego uczenia się.

 

2003, nr 2:”Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym”

 • Bogusława Urbaniak – Batalia UE o jakość pracy
 • Bohdan Jung – Work-Life Balance: wracamy do punktu wyjścia?
 • Maria Sieczkowska – Program Wspierania Pracowników (Employee Assistance Program)
 • Joanna Kaczmarska, Małgorzata Sieczkowska – Program Wspierania Pracowników w Levi Strauss Poland
 • Piotr Bohdziewicz – „Ostrzenie piły”, czyli czas wolny menedżerów
 • Dorota Kalinowska – Być kobietą pracującą
 • Tomasz Ochinowski, Waldemar Grzywacz – Kult korporacyjny: zwyrodnienie relacji miedzy pracownikiem a firmą
 • Malgorzata Sidor-Rządkowska – Mobbing: zagrożenie dla firmy i pracowników

2003, nr 3/4: „Polskie i europejskie prawo pracy”

 • Jacek P. Męcina – Znowelizowany kodeks pracy – szansa na większą elastyczność
 • Andrzej Patulski – Modele prawodawstwa pracy a nowelizacja Kodeksu pracy
 • Ludwik Florek – Ochrona miejsc pracy
 • Jerzy Wratny – Wynagrodzenie za pracę w świetle ostatnich zmian ustawodawstwa pracy
 • Lucyna Machol Zajda – Elastyczność czasu pracy w prawodawstwie krajów UE i w Polsce
 • Gertruda Uścińska – Ubezpieczenie wypadkowe – nowe regulacje prawne
 • Marta Goroszkiewicz – Czy fundusz szkoleniowy może się opłacać?
 • Grażyna Spytek-Bandurska – Zwolnienia grupowe po nowemu

2003, nr 5: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich firmach”

 • Janusz Strużyna, Ewa Szczepankiewicz – Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w małych polskich firmach
 • Małgorzata Gableta, Andrzej Brzeziński – Bariery i możliwości wzrostu zatrudnienia w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
 • Bogdan Nogalski, Anna Wójcik – Motivation Methods in Small and Medium Size Companies
 • Marek Jabłoński – Możliwości dynamicznego kształtowania kapitału intelektualnego małych i średnich firm
 • Małgorzata Sidor-Rządkowska – Trudna sztuka rozstań
 • Hanna Kosarczyn – Forum Liderów
 • Izabela Marzec, Beatrice I. J. M. van der Heijden – Podtrzymywanie przydatności zawodowej pracowników małych i średnich firm ITC
 • Anna Lipka – Metody analizy i oceny jakości zarządzania zasobami ludzkimi

2003, nr 6:”Kulturowe i międzynarodowe aspekty ZZL”

 • Chris Brewster – Międzynarodowe i porównawcze zarządzanie zasobami ludzkmi (Arguments in International and Comparative HRM)
 • Hans Gullestrup – Wyzwania dla „międzynarodowych” menedżerów w przyszłości
 • Habte Woldu – Kulturowe zróżnicowania zachowań pracowników na podobnych stanowiskach
 • Roman Karaś – Kulturowe uwarunkowania dochodów z pracy kadry kierowniczej
 • Anna Krystosik – Porównanie zarządzania zasobami ludzkimi w polskich filiach dwóch koncernów międzynarodowych

2004, nr 1: „Numer wielotematyczny”

 • Magdalena Andrałojć – Czynnik kulturowy w zzl ? badania międzykultrowe
 • Maciej Ławrynowicz – Ujęcie zasobowe zzl a przewaga konkurencyjna i wyniki działalności firmy
 • Borisas MelnikasThe Labor Market and Educational System in Lithuania and Other Baltic Countries
 • Stanisław Chełpa – Strategie badawcze kwalifikacji kierowniczych
 • Grzegorz Przybylski- Badanie ukrytych przesłanek kultury organizacyjnej: propozycje metodologiczne
 • Wojciech Jarecki – Weryfikacja kompetencji kandydatów poprzez próbny okres pracy

2004, nr 1s – wydanie specjalne: „O przyszłości relacji miedzy pracodawcami a pracownikami w UE i… w Polsce”

 • Stanisława Borkowska – Globalizacja – deregulacja- relacje: pracodawca – pracownicy
 • Michał Boni – Polskie przedsiębiorstwo a wejście do Unii Europejskiej – szanse, zagrożenia, wyzwania, dylematy
 • Barbara Skulimowska – Dialog społeczny na szczeblu europejskim
 • Richard Hyman – Czyja jakość, czyja elastyczność?
 • Lucyna Machol-Zajda  – Dialog społeczny w krajach UE w ostatnich latach
 • Krzysztof Walczak – Europejskie Rady Zakładowe
 • Jacek Męcina – Dialog społeczny wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Katarzyna Skorupińska – Dlaczego partycypacja pracownicza?
 • Stanisław Rudolf – Udział pracowników w adaptacji przedsiębiorstwa do warunków gospodarki rynkowej
 • Jerzy Wratny – Rola akcjonariatu pracowniczego w prywatyzacji pośredniej sektora państwowego w Polsce
 • Joanna Mazur – [ComputerLand] – Dialog wspierający zmiany
 • Andrzej Piętka – [Fiat Auto Poland] – Dialog społeczny w przedsiębiorstwie

2004, nr 2: „Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze publicznym”

 • Kazimierz Doktór – Osobliwości zarządzania personelem w administracji publicznej
 • Małgorzata Bednarczyk – W drodze do przedsiębiorczej administracji publicznej w Polsce
 • Jolanta Szaban – Czy polska administracja może być „inteligentna”?
 • Zdzisław Sirojć – Wpływ procesu integracji z UE na zzl w administracji państwowej
 • Piotr Popiel, Urszula Jachymska – Zarządzanie zasobami ludzkimi w Urzędzie Miejskim w Gliwicach
 • Janusz Moos – Zarządzanie jakością i zasobami ludzkimi w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
 • Krzysztof Brocławik – Testowane na ludziach, czyli zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie opieki zdrowotnej
 • Andrzej Jagodziński – Organizowanie służb personalnych w kasach chorych
 • Waldemar Stelmach – Oceny społeczne administracji państwowej i samorządów
 • Łukasz Sienkiewicz – Zarządzanie kompetencjami pracowników w Polsce w świetle badań

2004, nr 3/4: „ZZL w procesie fuzji i przejęć”

 • Randall S. Schuler, Ibraiz Tarique, Susan E. Jackson – Kwestie zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych aliansach
 • Elżbieta Kolasińska – Wybrane problemy personalne w procesach fuzji przedsiębiorstw
 • Krzysztof Walczak – Wpływ fuzji i przejęć zakładów pracy na zatrudnienie pracowników – wybrane zagadnienia
 • Andrzej Kozina – Negocjacje w procesach fuzji i przejęć
 • Janusz Pawłowski – Motywy podejmowania działań prywatyzacyjnych w kontekście przejęć menedżerskich
 • Grzegorz Sokołowski – Zzl w procesie w procesie przejęcia firmy (Polpharma S.A.)
 • Marta Florczak – Rola działu zl w procesie przejęcia przedsiębiorstwa (Lafarge Nida-Gips)
 • Jacek Soroczyński, Tomasz Ingram –  HSN Nordbank – fuzja przy dźwiękach rocka (HSN Nordbank)
 • Anna Borkowska – Wpływ powstania grupy kapitałowej Żywiec na politykę personalną firmy

2004, nr 5: „Numer wielotematyczny”

 • Aleksander Lotko – Kultura usług informatycznych
 • Aleksandra Gaweł – Sytuacja na rynku pracy a przedsiębiorczość w Polsce
 • Ewa Karpowicz –  Partnerstwo czy konflikt?
 • Krzysztof  Walczak – Wynagrodzenia po wejściu UE – aspekty prawne
 • Joanna Jończyk – Restrukturyzacja zatrudnienia w latach 200-2003 w SP ZOZ – case
 • Natalia Potoczek – Marketing personalny w praktyce polskich przedsiębiorstw
 • A. Zakrzewska-Bielawska – Skutki procesu restrukturyzacji w świetle ocen pracowniczych
 • A. Buszko –  Motywowanie w przedsiębiorstwach budowlanych
 • I. Markowicz, D. Miłaszewicz – Gospodarowanie zasobami ludzkimi w szczecińskich przedsiębiorstwach

2004, nr 6: „Zarządzanie wiedzą”

 • Amir Fazlagić – Gospodarka oparta na wiedzy – nowy kontekst dla zzl
 • Krzysztof Jatczak – Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój kapitału ludzkiego w niemieckich przedsiębiorstwach
 • Joanna Radosławska – Bariery efektywnego dzielenia się i rozpowszechniania wiedzy w organizacji
 • Csaba Makó –  eWork in the New Member Countries
 • Bożena Doroszenko, Małgorzata Głębocka – Wdrożenie Systemu Zarządzania Kompetencjami (SZK) w Sonion Polska
 • Mariusz Strojny – Pracownicy wiedzy – przegląd badań
 • Marzenia Fryczyńska – Zarządzanie wiedzą – przemijająca moda?
 • Marcin Staniewski – Dzielenie się wiedzą w Buckman Laboratories – czyli jak to robili pionierzy

2005, nr 1: „Style zarządzania „

 • Wojciech Dyduch – Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach
 • Marian Mroziewski – Style zarządzania a sposoby wykorzystywania potencjału społecznego
 • Anna Kozińska, Dorota Wieczorek – Styl kierowania nastawiony na motywowanie (refleksje wokół budowy systemu wynagradzania związanego z wartością dodaną)
 • Agnieszka Respondek, Hanna Pinkowska-Zielińska – Coaching
 • Barbara Minkiewicz – Uwarunkowania wyborów edukacyjnych studentów zarządzania i marketingu
 • Martin Classen, Andrzej Woźniakowski – Change management 2003-2008. Significance, strategies and trends

2005, nr 2: „Zarządzanie karierą „

 • Janusz Strużyna, Ewa Madej – Przyszłość zarządzania karierą
 • Grażyna Gruszczyńska-Malec, Monika Rutkowska –  Mistrzostwo osobiste a wybór kariery zawodowej
 • Alicja Miś – Zarządzanie karierą w organizacji opartej na wiedzy: od kompetencji w karierze po kapitał karier
 • Katarzyna Modrzejewska – Rozwijanie inteligencji emocjonalnej – krok na ścieżce kariery
 • Katarzyna Maślanka, Tomasz Skudlik – ING inwestuje w talenty
 • Ewa Madej – Akademickie Biura Karier partner studentów i biznesu
 • Adam Suchodolski, Przemysław Walter – Organizacja procesu zarządzania rozwojem zawodowym pracowników [POLOmarket]

2005, nr 3/4: „Numer wielotematyczny”

 • Krzysztof Klincewicz – Przenoszenie usług. Przykłady branży informatycznej
 • Marcin Bukowski – Zintegrowane zarządzanie rozwojem kompetencji pracowniczych
 • Izabela Marzec – Motywowanie przez upełnomocnienie
 • Anna Łupina-Wegener –  Negatywny wpływ fuzji i przejęć na pracowników
 • Paweł Korzyński – Agencyjna praca tymczasowa a regulacje unijne
 • Dorota Molek-Winiarska – Kwestionariusz STAI jako metoda badania oporu wobec zmian w organizacji
 • Joanna Radosławska – Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie
 • Julian Daszkowski – O co naprawdę chodzi w selekcyjnych testach psychologicznych
 • Agnieszka Lipińska-Grobelny – Ośrodki oceny (Assessment Centre)

2005, nr 5: „Praca rozproszona”

 • Kazimierz Perechuda – Pracownicy wiedzy jako kreatorzy sieciowych potencjałów możliwości
 • Zbigniew Antczak – Ewolucja funkcji personalnej
 • Krzysztof Klincewicz – Rozwój kompetencji pracowników w firmach offshoringowych
 • Waldemar Grzywacz – Czy praca rozproszona wpływa na rozproszenie konfliktu?
 • Krzysztof Jatczak – Program telepracy w CalPERS
 • Paweł Korzyński – Koordynacja pracy rozproszonej przy pomocy agencji pracy tymczasowej
 • Marta Zientek – Formy pracy atypowej powstałe w wyniku rozwoju technologii w krajach Unii Europejskiej

2005, nr 6: „Odpowiedzialność społeczna organizacji „

 • Stanisława Borkowska – CSR – wyzwaniem dla zarządzania zasobami ludzkimi: podejście unijne
 • Kazimierz Doktór – Dylematy społecznej odpowiedzialności organizacji gospodarczych
 • Jacek Wolski, Artur Kornberg – System społecznej odpowiedzialności w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.
 • Agnieszka Suszko – Odpowiedzialność społeczna w Tesco Polska
 • Agnieszka Król – Kapitał intelektualny – rola i odpowiedzialność dyspozytorów wiedzy

2006, nr 1: „Numer wielotematyczny”

 • Dave Ulrich, Wayne Brockbank – How HR Adds Value
 • Łukasz Sułkowski – ZZL w rodzinnej firmie
 • Marzena Syper – Modelowanie klimatu innowacyjnego w firmie jako klucz do sukcesu
 • Dorota Godlewska ? Werner Zjawisko mobbingu w polskich przedsiębiorstwach
 • Zofia Sekuła – Badania dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników
 • Magdalena Andrałojć – Nierówności płacowe na rynku pracy a różnice kultur narodowych
 • Anna Szeliga – Mobbing w zarządzaniu organizacją – analiza dokumentacji sądowej
 • Izabella Steinerowska-Streb – Poziom wykształcenia menedżerów jako czynnik kształtujący przygotowanie śląskich MPŚ do konkurencji na jednolitym Rynku Europejskim

2006, nr 2: „Polityki rekrutacji i selekcji”

 • Tomasz Ingram – Nauka dla praktyki rekrutacji i selekcji
 • Przemysław Zabierowski, Mariusz Bratnicki – Profil uwagi – nowe kryterium rekrutacji
 • Małgorzata Gableta, Natalia Owczarz – Pracodawcy wobec sytuacji na rynku pracy branży IT
 • Renata Brajer-Marczak – Agencja pracy tymczasowej czy zwykła firma IT?
 • Barbara Rehlich, Joanna Pastel – Rekrutacja i selekcja w Elektrobudowie
 • Joanna Grzyb, Artur Kronenberg – Rekrutacja w PWPW
 • Jolanta Ingram, Adam Kozdęba – Oczekiwania wobec kandydata na stanowisko przedstawiciela handlowego

2006, nr 3-4: „Komputerowe wspomaganie działów ZZL”

 • Jerzy Kisielnicki – Technologia Informacyjna w organizacji
 • Adam Nowicki, Gracja Wydmuch – Strategia wykorzystania TI w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Grażyna Gierszewska – Systemy informacyjne wspomagające zarządzanie wiedzą
 • Sebastian Kopera, Jerzy Lewandowski – Systemy informacyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Marian Dobrzyński, Krzysztof Klincewicz – Zarządzanie ludźmi a TI ? automatyzacja i kreatywne tworzenie organizacji
 • Agnieszka Sitko – Lutek – Nowy paradygmat doskonalenia menedżerów
 • Beata Filipiak – Rola kadr sektora publicznego w kreowaniu społeczeństwa informacyjnego
 • Urszula Krajewska – Szkolenia informatyczne (BizTech)
 • Anita Wojtaś – Pracownicy z Internetu
 • Olga Sobolewska – E-learning w szkoleniu kadr ? raport z badań
 • Michał Wiatr – Jak budować strategię informatyzacji
 • Iwona Grabara – E-learning a wiedza korporacyjna

2006, nr 5: „Numer wielotematyczny”

 • Piotr Lipa – O ocenach pracowników i urzędników de lege lata?
 • Paweł Szwiec – Molestowanie seksualne w miejscu pracy
 • Katarzyna Skorupińska – Polskie przedstawicielstwo w Europejskich Radach Zakładowych
 • Hanna Karaszewska, Sylwia Stachowska – Strategia wynagrodzeń a faza cyklu rozwojowego przedsiębiorstwa
 • Marek Kunasz – Koszty osobowe w polskich przedsiębiorstwach (w latach 1998-2003) ? wyniki badań
 • Agnieszka Marek – Wpływ zmiany kultury organizacyjnej na zzl międzynarodowego przedsiębiorstwa w Chinach
 • Feliks Wysocki, Aleksandra Łuczak – Wykorzystanie analitycznego procesu hierarchicznego w analizie systemu motywacyjnego
 • Magdalena Andrałojć – Zalety i ograniczenia ankiety internetowej jako metody zbierania materiału badawczego w dziedzinie ZZL

2006, nr 6: „Trendy ZZL – numer anglojęzyczny”

 • Janusz Strużyna – Wątpliwości zwolennika Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 • Randall Schuler, Ibraiz Tarique – Problemy, wyzwania oraz obawy w czterech współczesnych obszarach międzynarodowego ZZL
 • Stanisława Borkowska – Społeczna odpowiedzialność organizacji. Nowy wymiar HRM
 • Chris Brewster – ZZL w Zjednoczonym Królestwie. Problemy i trendy
 • Paul K. Toulson, Meredith K. Defryn – Rozwój ZZL w Nowej Zelandii
 • Aleksy Pocztowski, Bogusława Urbaniak – Trendy w zarządzaniu zasobami ludzkimi (Polska)
 • Artur Kaźmierczak, Katarzyna Sowińska?Bonder – Trendy ZZL w Polsce w roku 2007
 • Mascha Nagle, Tjerk?Jan Adema – Dojrzałość ZZL. Jaki stopień doskonałości należy osiągnąć?

2007, nr 1: „Innowacyjności w przedsiębiorstwach”

 • Ireneusz Bielski – Zasoby ludzkie w przedsiębiorstwie innowacyjnym
 • Piotr Niedzielski, Katarzyna Rychlik – Kreatywność a rozwój technologii informacyjnych – nowe obszary innowacyjności
 • Katarzyna Niezgoda – Innowacyjność jako odpowiedź na zmiany [Bank BPH]
 • Rozmowa z Jarosławem Michalakiem, dyrektora Serwisu personalnego w Michelin Polska S.A.
 • Dariusz Szymańczak – Działania PARP wspierające realizację innowacyjnej polityki państwa
 • Dorota Molek-Winiarska – Stres w procesach innowacyjnych – źródła, skutki, sposoby redukcji
 • Csaba Makó, Miklós Illéssy, Péter Csizmadia – The Value Chain Perspective in the Modernisation of the National Employment Service
 • Bożena Jaskowska – Ukryty Internet – jakie korzyści mogą mieć z niego naukowcy i praktycy?
 • Juchnowicz M., Sienkiewicz Ł. – Jak oceniać pracę pracę? Wartość stanowisk i kompetencji
 • Ewa Wyglądała – Innowacje
 • Monika Nowacka, Agnieszka Żmudzińska – Konferencja „Postawy Pracownicze”

 

2007, nr 2: „Kadra zarządzająca w firmach międzynarodowych”

 • Marzena Stor – Strategie zarządzania kadrą menedżerską w organizacjach międzynarodowych
 • Sylwia Przytuła – Pozyskiwanie menedżerów do firm międzynarodowych w Polsce
  Tomasz Kawka – Wynagrodzenia kadry menedżerskiej w firmach międzynarodowych w Polsce
 • Małgorzata Gableta, Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek – Role mistrzów jako kierowników produkcji w przedsiębiorstwach międzynarodowych
 • Jarosław Nowochodzki – Wybrane zagadnienia zarządzania zasobami ludzkimi w korporacji Bombardier
  Andrzej Saykiewicz – Dobór, kwalifikacje i praca japońskich menedżerów
 • Stanisław A. Witkowski, Magdalena Łużniak – Style radzenia sobie z szokiem kulturowym w przedsiębiorstwach globalnych. Aspekty metodologiczne badań interkulturowych

2007, nr 3-4: „ZZL w organizacjach produkcyjnych”

 • – Zofia Hasińska, Katarzyna Sipurzyńska-Rudnicka Zapotrzebowanie na pracowników produkcyjnych w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
 • Maria Wanda Kopertyńska – Motywowanie pracowników sfery produkcyjnej – doświadczenia badawcze
 • Anna Cierniak-Emerych, Małgorzata Gableta – Udział pracowników sfery produkcyjnej w procesach decyzyjnych
 • Barbara Chomątowska – Wpływ zasobów ludzkich na kształtowanie zdolności adaptacyjnych systemów pracy
 • Piotr K. Szabunia – Zzl w wenezuelskiej papierni
 • Marian Oczachowski – Społeczne i organizacyjne determinanty kształtowania warunków pracy w przedsiębiorstwie
 • Ireneusz Bielski – Zasoby ludzkie w kreowaniu zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego
 • Henryk Król, Antoni Ludwiczyński – Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
 • Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz – Wprowadzanie nowego pracownika do pracy
 • Iwona Janiak-Rejno – Wielopoziomowa identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako metoda badania systemu pracy

2007, nr 5: ” Numerem wielotematycznym”

 • Marcin Marciniszyn – Ulricha Becka Koncepcja civil labour
 • Marcin W. Staniewski – Architektura zasobów ludzkich nie tylko na trudne czasy
 • Włodzimierz Świątek – Menedżer jako facylitator
 • Aneta Pisarska – Transfer efektów szkolenia do środowiska organizacji
 • Marcin Żemigała – System wartości w procesie funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • Janusz Czekaj, Bernard Ziębicki – Premiowanie w działalności konsultingowej
 • Zofia Godzwon – Refleksje nad oceną pracowników
 • Mariusz Wdowiak – Szkolenie bankowych opiekunów klienta
 • Agnieszka Maciąg – Diagnoza wartości pracownika w kształtowaniu kultury organizacji
 • Maciej Macko – Studenci i absolwenci na współczesnym rynku pracy
 • Beata Chorągwicka – Ustrukturalizowany Wywiad Behawioralny – alternatywa dla tradycyjnego wywiadu kwalifikacyjnego

2007, nr 6: „Struktury organizacyjne i ich wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi”

 • – Adam StabryłaPodejście podmiotowo-relacyjne w doskonaleniu struktury organizacyjnej
 • Janusz Marek Lichtarski – Specyfika doboru pracowników do struktur zadaniowych w teorii i praktyce
 • Stefan Lachiewicz, Marek Matejun – Kadrowe uwarunkowania i skutki outsourcingu usług
 • Magdalena Okopska – Skutki braku otwartości w komunikacji

2008, nr 1: „Trendy i problemy w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich i światowych przedsiębiorstwach”

 • – József PoórZmiany w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi na Węgrzech
 • T?nu Kaarelson, Ruth Alas – Praktyki w zarządzaniu zasobami ludzkimi w prywatnych przedsiębiorstwach w Estonii
  Aleksy Pocztowski, Beata Buchelt – Trendy i problemy występujące w zarządzaniu zasobami ludzkimi w polskich przedsiębiorstwach
 • Julia Brandl, Matthias Fink, Sascha Kraus – Zadania działów zasobów ludzkich i ich ocena ? model empiryczny
 • Aleksandra Szczerbak – Trendy i zmiany w japońskim zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Agnieszka Marek – Kultura organizacyjna
 • Magdalena Majowska, Mariusz Bratnicki, Janusz Strużyna – Strategiczna perspektywa przedsiębiorczości organizacyjnej i polityk wynagrodzeń

2008, nr 2: „ZZL w służbie zdrowia”

 • -Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austen, Magdalena Majowska Odpływ profesjonalistów medycznych – postulowane narzędzia jego ograniczenia
 • Joanna Jończyk- Diagnoza i ocena wybranych elementów zarządzania zasobami ludzkimi w publicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Beata Buchelt – Metodyczne aspekty projektowania strategii personalnej w jednostkach sektora usług medycznych
 • Renata Ziaja-Guzy – Badanie klimatu organizacyjnego w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie
 • Małgorzata Cygańska – Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych – wyniki badań empirycznych
 • Urszula Sanak, Beata Buchelt – Realizacja funkcji personalnej w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej województwa małopolskiego
 • Zofia Sekuła, Maria Sabat – Motywowanie średniego personelu medycznego

2008, nr 3-4: „Numer wielotematyczny”

 • – Anna LipkaEfektywność strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
 • Tadeusz Oleksyn, Anna Ewa Oleksyn – Menedżerowie a liderzy
 • Paweł Szwiec – Wpływ przywództwa na aktywność twórczą pracowników
 • Anna Balcerek – Od zarządzania do przywództwa
 • Czesław Sikorski – Stosunek do sukcesu jako podstawa kultury organizacyjnej
 • Bogusława Urbaniak – Zbiorowe stosunki pracy jako przedmiot rozważań naukowych Refleksje nad amerykańskimi doświadczeniami
 • Renata Trochimiuk – Dobre praktyki zarządzania ludźmi w DHL Express (Poland)
 • Monika Dawid-Sawicka – Zaangażowanie pracowników czy jest się czym martwić?
 • Rafał Muster – Zarządzanie zasobami ludzkimi w publicznych służbach zatrudnienia w świetle badań empirycznych ? wybrane aspekty
 • Maria Baron-Puda – Zapotrzebowanie na pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych w kontekście sytuacji na rynku pracy
 • Stanley J. Smits, Tadeusz Kowalski, Anna Matysek-Jędrych, Agnieszka Jaromin – Ewolucja studiów MBA. Oczekiwania a realia

2008, nr 5: „Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy – jak to wygląda w praktyce”

 • -Lucyna Machol-Zajda Rozwój elastycznych form pracy
 • Anna Cierniak-Emerych, Agata Pietroń-Pyszczek – Elastyczność w obszarze zatrudnienia – optyka pracodawcy
 • Beata Skowron-Mielnik – Job sharing – nowe możliwości organizowania pracy
 • Urszula Feliniak – Elastyczne formy czasu pracy jako instrumenty programów praca życie. Doświadczenia niemieckie
 • Anita Szymańska – Możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym
 • Paweł Antonowicz – Zastosowanie narzędzi IT w podejmowaniu decyzji z zakresu wyboru optymalnej formy zatrudnienia
 • Maciej Drozdowski – Jak sprawdzić predyspozycje do pracy telepracownika?

2008, nr 6: „Rola i sposoby kształtowania kultury organizacyjnej w firmie”

 • Łukasz Sułkowski – Czy warto zajmować się kulturą organizacyjną?
 • Grażyna Aniszewska – Kształtowanie kultury organizacyjnej w organizacjach międzynarodowych w sytuacji fuzji i przejęć
 • Czesław Sikorski – O zaletach słabej kultury organizacyjnej
 • Agnieszka Sitko-Lutek – Kultura organizacyjna polskich przedsiębiorstw w świetle badań
 • Jan Stachowicz, Janusz Machulik – Dylematy procesu zmian kultury organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych
 • Agata Stachowicz-Stanusch – Rozwój głównych wartości przedsiębiorstwa w oparciu o najlepsze praktyki firm Microsoft, Saturn Corporation i American Express

2009, nr 1:”Dokąd zmierzają przedsiębiorstwa w dobie globalizacji i kryzysu finansowego?

 • Hubert Witczak – Podsystem zarządzania zasobami ludzkimi w systemach społecznych
 • Beata Skowron-Mielnik – Efektywność pracy – próba uporządkowania pojęcia
 • Kazimierz Dobrzański -Istota, przesłanki i obszary działań wolontariatu
 • Maciej Brzozowski -Ewolucja roli menedżera personalnego w przedsiębiorstwie
 • Grzegorz Wojtkowiak -Zasoby ludzkie w upadłości przedsiębiorstwa
 • Agnieszka Ignyś -Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie informatycznym – analiza przypadku
 • Anna Piekarczyk -Ocena jakości zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach z kapitałem niemieckim w Wielkopolsce
 • Marcin Gołembski -Rozwiązania w zakresie czasu pracy jako narzędzie motywowania pracowników
 • József Poór, Zsuzsa Karoliny, Daniel Kehl, Ferenc Farkas Farkas – Zmiany w praktykach zatrudnienia i zarządzania personelem w węgierskich przedsiebiorstwach – komunikat z badań

2009, nr 2: „Wpływ ZZL na innowacyjność i kreatywność przedsiębiorstw”

 • Stanisława Borkowska -ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych
 • Łukasz Sienkiewicz, Maciej Gruza – Wpływ procesów szkolenia i rozwoju pracowników na innowacyjność przedsiębiorstw
 • Barbara Sajkiewicz, Andrzej Woźniakowski  – Proinnowacyjne wynagradzanie w badaniach IPiSS
 • Anna Jawor-Joniewicz  – Systemy informacji i komunikacji w firmach proinnowacyjnych
 • Janusz Struzyna, Tomasz Ingram, Magdalena Majowska – Relacje pomiędzy klientami, pracownikami i departamentem zarządzania zasobami ludzkimi: podejście ewolucyjne
 • Joanna Mazur – Innowacyjność w branży informatycznej
 • Izabela Jagosz-Kuchta – Proinnowacyjne działania ZZL w firmie IBM
 • Maja Chabińska Rossakowska – Proinnowacyjne zarządzanie zasobami ludzkimi w DHL Express (Poland)
 • Maria Zakrzewski, Andrzej Wisienko – Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe?

2009, nr 3/4: „Numer wielotematyczny”

 • Łukasz Sułkowski – Ewolucyjne ograniczenia racjonalności człowieka w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Józef Orczyk – Wokół pojęć kwalifikacji i kompetencji
 • Sylwia Przytuła – Dylematy w doborze menedżerów na kluczowe stanowiska w filiach przedsiębiorstw międzynarodowych
 • Mieczysław Morawski, Bogusz Mikuła – Zarządzanie talentami. Podstawowe procesy i wytyczne tworzenia systemu
 • Halina Czubasiewicz – Zarządzanie rozwojem kadry w Grupie LOTOS S.A
 • Iza Kołodziejczyk-Olczak – Rozwój firmy poprzez doskonalenie HRM (Sygnity SA)
 • Maciej Ławrynowicz – Samorządowa platforma edukacyjna – e-learning w administracji publicznej (Urząd Miasta Poznania)
 • Jerzy Szczupaczyński – Etyczny wymiar decyzji kadrowych w relacjach menedżerów
 • Izabela Marzec, Piotr Jędrzejowicz, Beatrice I.J.M. Van der Heijden, Nikos Bozionelos, Peter Knauth, Dora Scholarios, Esther Van der Schoot – Specjaliści ICT w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
 • Aleksandra Bujacz – Jak działa Assessment Center? Zagadka trafności ośrodków oceny
 • Barbara Chomątowska, Iwona Janiak-Rejno – Projektowanie systemu okresowych ocen pracowniczych -rola, wskazówki i zagrożenia

2009, nr 5: „ZZL w czasach recesji”

 • Paweł Bochniarz – Czego kryzys może nas nauczyć o efektywnym zarządzaniu zmianą?
 • Joanna Narkiewicz-Tarłowska, Paweł Dziechciarz – Trzy razy E. Wyzwania HR na czas kryzysu
 • Leszek Mellibruda – Polska zielona wyspa, czyli splitting solutions – nowym wyzwaniem menadżerskim na czas kryzysu
 • Paweł Szwiec – Wzrost efektywności expatów – przezwyciężanie trudności
 • Jacek Kałłaur – Umowa społeczna – narzędzie transformacji czy recepta na kryzys? (TP S.A.)
 • Zbigniew Płuciennik – System szkoleń wewnętrznych efektywną taktyką na trudne czasy (Alior Bank)
 • Maria Ciechanowska – Jak z dwóch różnych przeszłości uczynić jedną, wspólną przyszłość (INiG)
 • Natalia Lewandowska – „Kryzysowe” zarządzanie talentami (Atena Usługi Informatyczne i Finansowe)
 • Beata Wojciechowska – Zarządzanie zmianą w praktyce biznesowej (Eli Lilly Polska)
 • Maciej Ławrynowicz – Zaufanie w polskich firmach
 • Iwona Kubica, Anna Rychwalska – Wynagrodzenia w warunkach spowolnienia gospodarczego
 • Katarzyna Konarska – Negatywne motywowanie? Nieopłacalne dla firmy
 • Ewa Małysz Bujak – Lider systemowego zarządzania zasobami ludzkimi (Ankol)

2009, nr 6: „Rola i budowanie wizerunku przedsiębiorcy jako pracodawcy”

 • Agnieszka Izabela Baruk – Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw
 • Anna Dewalska-Opitek – Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa
 • Joanna Cewińska, Małgorzata Striker, Katarzyna Wojtaszczyk – Kreowanie wizerunku pracodawcy poprzez instrumenty polityki personalnej
 • Monika Kantowicz-Gdańska – Employer branding – kwestie definicji i modelu
 • Monika Kantowicz-Gdańska, Dominik Szumowski – Strategia wzmocnienia marki i wizerunku pracodawcy (McDonald’s Polska)
 • Monika Kantowicz-Gdańska, Marta Radzińska – Projekt kampanii wizerunkowej pracodawcy dla Żandarmerii Wojskowej – idea i realizacja
 • Joanna Jończyk -Działy personalne w procesie kształtowania wizerunku organizacji – wyniki pilotażowych badań empirycznych
 • Krzysztof R. Nowakowski – Media a Public Relations
 • Emilia Soroko – Ocena sposobów autoprezentacji kandydata na podstawie listu motywacyjnego
 • Łukasz Sułkowski -Paradygmaty nauk społecznych w zarządzaniu zasobami ludzkimi

2010, nr 1: „Numer wielotematyczny”

 • Monika Rutkowska – „Nowa kariera” i jej egzemplifikacje w postaci kariery proteuszowej i kariery bez granic
 • Marzena Świgoń – Indywidualne zarządzanie wiedzą jako wsparcie potencjału kariery
 • Piotr Jedynak – Rola pracowniczych programów emerytalnych w procesach motywowania
 • Małgorzata Grabus, Jolanta Zasadzka – Organizacyjne aspekty pracy ponad miarę
 • Magdalena Syguła – Zarządzanie różnorodnością jako element doskonalenia ZZL
 • Tomasz Ingram – Zależności pomiędzy politykami rekrutacji i selekcji a efektywnością organizacji w badaniach empirycznych
 • Benedykt Puczkowski – Komunikacja i wiedza jako czynniki rozwoju przedsiębiorstw przyszłości wykorzystujących dotacje unijne
 • Sławomir Zapłata – Wpływ czynników osobowych na skuteczność systemu zarządzania jakością – wyniki badań ankietowych
 • Piotr Zabłocki – Specyfika zespołów pracowników wiedzy

2010, nr 2: „Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi”

 • Dariusz Bąk- Instrumenty kreowania standardów etycznych w organizacji. Projektowanie i ocena
 • Marcin Łaciak – Cynizm w organizacji
 • Monika Miedzik Skutki mobbingu w miejscu pracy
 • Beata Radzka – Nierówności wynagrodzeń w perspektywie sprawiedliwości dystrybutywnej
 • Joanna Górska, Wpływ instytucji Rzecznika Praw Pracowniczych na standardy moralne w organizacji [PWPW]
 • Magdalena Chabińska-Rossakowska, Społeczna odpowiedzialność biznesu a inwestycje w zasoby ludzkie [DHL Express (Poland)]
 • Jerzy Szczupaczyński – Postawy moralne menedżerów a ZZL w przedsiębiorstwie
 • Jerzy Donarski, Jan Bałamut – Etyczność pracy w zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • Anna Jawor – Kształtowanie wizerunku dobrego pracodawcy w firmach funkcjonujących w Polsce
 • Kodeks etyki dyrektora personalnego

2010, nr 3/4: „Ewolucja zmiany w polskim ZZL”

 • Janusz Strużyna-Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Katarzyna Gadomska-Lila – Zmiany w systemie wartości polskich przedsiębiorstw
 • Piotr Bohdziewicz Współczesne modele karier zawodowych – od biurokracji do przedsiębiorczości
 • Marta Juchnowicz – Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników
 • Joanna Ejdys – Za i przeciw normalizacji systemów zarządzania
 • Bogusława Urbaniak – Tendencje zmian w zzl w świetle doświadczeń konkursu Lider ZZL
 • Krystyna Leszczewska – Kształtowanie funkcji personalnej w MSP na przykładzie województwa podlaskiego
 • Waldemar Walczak – Metody rekrutacji i doboru menedżerów w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Izabela Seredocha – Ocena zmian w systemie motywacyjnym pracowników samorządowych
 • Joanna Tabor, – Wpływ dekoniunktury na zarządzanie talentami
 • Kazimierz Sedlak – Raporty płacowe jako narzędzie zarządzania wynagrodzeniami
 • Renata Ziaja-Guzy – Badanie satysfakcji pracowników
 • Monika Szczęsna – System Kompleksowej Oceny i Rozwoju w Grupie TP

2010, nr 5: „Instytucje przedstawicielstwa pracowniczego”

 • Katarzyna Skorupińska – Rola i znaczenie rad zakładowych w przedsiębiorstwach Europy Środkowo-Wschodniej
 • Kazimierz Doktór – Rady pracownicze w systemie przedstawicielskim
 • Bartłomiej K. Przybylski – Rada pracowników jako próba odpowidzi na zjawisko desyndykalizacji
 • Marek Bednarski – Rady pracowników w polskich przedsiębiorstwach – wnioski z badań empirycznych
 • Bolesław Rafał Kuc, Joanna Maria Moczydłowska Zachowania organizacyjne – podręcznik Kazimierz Doktór
 • Zdzisława Janowska Zarządzanie zasobami ludzkimi Waldemar Stelmach
 • Leigh Branham [red.] 7 prawdziwych powodów odchodzenia z pracy Anna Rogozińska-Pawelczyk

2010, nr 6: „Nowe trendy i wyzwania – ZZL w bliskiej przyszłości”

 • Stanisława Borkowska – Quo vadis HRM?
 • Wojciech Zieliński – Kierunki zmian systemu ZZL w służbie cywilnej
 • Agnieszka Czerw, Jolanta Babiak – Transformacyjne style kierowania w tworzeniu pozytywnej organizacji
 • Marzena Fryczyńska – W kierunku sieciowego rozwoju pracowników
 • Barbara Sajkiewicz – Wynagrodzenia w praktyce
 • Anna Jawor-Joniewicz – Kierunki zmian w praktyce polskiego ZZL
 • Karl-Friedrich Ackermann – Niemieccy menedżerowie w obliczu globalnego kryzysu
 • Magdalena Majowska – Dialektyczne perspektywy polityki wynagrodzeń

2011, nr 1: „Numer wielotematyczny”

 • Ewa Masłyk-Musiał, Helena Bulińska – ZZL w wieku Internetu – przywództwo w e-kulturze
 • Stanisław Wojnicki – Kto pyta, nie błądzi, czyli pytania jako narzędzia pracy menedżera
 • Danuta Barańska – Wybrane aspekty doboru pracowników na stanowiska kierownicze w przedsiębiorstwach państwowych
 • Mirosława Jędryczko – Organizacja ucząca się modelem nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem górniczym
 • Jerzy Szczupaczyński – Standardy etyczne menedżerów i przedsiębiorców w świetle badań jakościowych
 • Dariusz Turek – Czy postawy etyczne są dobrymi predykatorami nieetycznych zachowań pracowników
 • Hugh Scullion, Paul Sparrow, Elaine Farndale – Global Talent Management: new Challenges for the Corporate HR function in the global recession

2011, nr 2: „Numer wielotematyczny”

 • Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austin – Wyzwania nowego zarządzania publicznego dla menedżerów w ochronie zdrowia. Wyniki badań empirycznych
 • W. Cezary Włodarczyk, Alicja Domagała – Kadry medyczne opieki zdrowotnej. Niektóre problemy, postulowane działania
 • Joanna Jończyk – Kształtowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej w szpitalu publicznym
 • Sabina Ostrowska – Mission Oriented Scorecard w SPZOZ – perspektywa pracownicza
 • Beata Buchelt – Strategiczna istotność ZZL a faktyczny poziom rozwoju funkcji personalnej w publicznych i niepublicznych jednostkach sektora usług medycznych
 • Hanna Saryusz-Wolska, Anna Adamus-Matuszyńska – Konflikty i ich rozwiązywanie w organizacjach opieki zdrowotnej
 • Małgorzata Striker – Ordynator, czy koordynator? Przekształcenia publicznych szpitali a rola i zadania kierownika oddziału

2011, nr 3-4: „Numer wielotematyczny”

 • Wayne F. Cascio – Wpływ postaw pracowniczych na osiągnięcia organizacji
 • Andrzej Woźniakowski – Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR
 • Wojciech Zieliński – Efektywność ZZL w sektorze publicznym
 • Paweł Pietrasieński – Strategiczne programy oszczędnościowe i krótkookresowe działania w administracjach publicznych
 • Marcin Żemigała – Niebezpieczeństwa w świecie menedżera
 • Anna Rogozińska-Pawełczyk – Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego – zmieniający się paradygmat
 • Konrad Zawadzki – Zatrudnienie z.orzeczoną niepełnosprawnością? Call center w Urzędzie Miasta Poznania – efektywność zatrudnienia osób niepełnosprawnych
 • Anna Jawor-Joniewicz – Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji rządowej – studium przypadku
 • Tomasz Rostkowski – Potrzeby administracji sądowej i prokuratury w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Sytuacja po „rozwodzie” instytucji
 • Izabela Bednarska-Wnuk – Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi w placówkach edukacyjnych
 • Krzysztof Katolo, Piotr Sierociński – Badanie konkurencyjności płac w służbie cywilnej
 • Joanna M. Moczydłowska – Ocenianie rozwojowe pracowników administracji samorządowej
 • Paweł Dziechciarz – Pomiar efektywności ZZL – metody i tendencje
 • Anna Balcerek-Wieszala – Wykorzystanie mierników do pomiaru funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

2011, nr 5: „Numer wielotematyczny”

 • Arnold Pabian – Sustainable personel – pracownicy przedsiębiorstwa przyszłości
 • Piotr Jedynak – Problem zasobów ludzkich w systemowym zarządzaniu jakością
 • Petra Horváthová – Talent Management in the Moravian-Silesian Organizations
 • Marcin Kaliński, – Rozwój zasobów ludzkich w administracji podatkowej
 • Aldona Andrzejczak, Aneta Pisarska, – Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów
 • Robert Nowicki, – Firma Cezar International jako przykład przedsiębiorstwa ukierunkowanego na rozwój kapitału ludzkiego
 • Dorota Molek-Winiarska, – Szkolenia z technik radzenia sobie ze stresem zawodowym – czy są skuteczne?

2011, nr 6: „Numer wielotematyczny”

 • Wolfgang Amann, Shiban Khan – Rola szkół biznesu w kształtowaniu liderów: cisi wspólnicy w przestępstwie czy kolebka nowego pokolenia?
 • Lin Chieh-Yu, Ho Yi-Hui, – Empiryczne badanie związku pomiędzy osądem etycznym liderów i szeregowych pracowników organizacji
 • Dominic S. DePersis, Matthew C. DePersis – Przekształcenia funkcji zasobów ludzkich: od jednostki wspierającej do działu strategii prawnej reprezentującego spółkę
 • Martin J. Lecker – Gdy liderzy korporacyjni zachowują się niepoprawnie
 • Alfred Lewis, Robert L. Routhieaux, – Własny interes menedżerów wyższego szczebla w fuzjach i przejęciach: rzeczywiste i deklarowane oddziaływanie i skutki w postaci zagrożeń moralnych
 • Hung Li-Hwa – Wydajność i współczucie? Badanie wyzwań, jakie stawiają nowe pokolenia pracowników przed menedżerami w następstwie samobójstw wśród personelu Foxconn Technology Group
 • Miguel Ek Lopes, Nelson Campos Ramalho, – Jasna strona ciemnej strony: potajemna polityka jako alternatywa dla negatywnych skutków przymusowej zmiany
 • Mislav Ante Omazić, Rebeka Danijela Vlahov, – Dobry, zły i brzydki -przypadek międzynarodowej korporacji w Chorwacji
 • Czesław Sikorski, – Autorytaryzm i partnerstwo
 • Agata Stachowicz-Stanusch, – Destrukcyjne strony charyzmatycznego przywództwa
 • Marco Tavanti, – Zarządzanie toksycznymi liderami. Dysfunkcyjne schematy w przywództwie organizacyjnym i sposoby radzenia sobie z nimi
 • Toyoko Sato , – Przywództwo jako refleksywny proces współdecyzyjny: Steve Jobs i jego odejście w 1985 r. jako dyskurs

2012, nr 1: „ZZL w organizacjach sieciowych”

 • Magdalena Majowska – Próba identyfikacji wytycznych praktyk zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach sieciowych
 • Aldona Frączkiewicz-Wronka, Agata Austin – Menedżerowie personalni w międzyorganizacyjnych sieciach. Studium organizacji publicznej
 • Agata Stachowicz-Stanusch – Wirusowy charakter korupcji – czy organizacja może zarazić się korupcją?
 • Monika Kantowicz-Gdańska – Kształtowanie marki i wizerunku pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych
 • Monika Kantowicz-Gdańska – Kształtowanie marki i wizerunku pracodawcy w wirtualnych sieciach społecznych
 • Patrycja Klimas, – Efektywność zespołów międzyorganizacyjnych w świetle hipotezy bliskości
 • Marlena Smuda – , Znaczenie lokalnej organizacji sieciowej dla rozwoju kapitału społecznego gminy
 • Mirosław Spałek, – Facebook – narzędzie kariery czy platforma rozrywki? Idea i wstępny sprawdzian koncepcji badania
 • Maura Sheehan, – Exploring the Link between Management Development and Perceived Performance in Multinational Corporations (MNCs): An analysis of Polish and UK subsidairies

2012, nr 2: „Numer wielotematyczny”

 • Łukasz Sułkowski – Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskich, małych firmach rodzinnych
 • Alina Jamróz-Ligęza – Procesy adaptacji społeczno-zawodowej pracowników w mikroprzedsiębiorstwach
 • Sylwia Stachowska – Oczekiwania przedstawicieli pokolenia Y wobec pracy i pracodawcy
 • Tadeusz Oleksyn – Fiat Auto Poland SA –
 • Bożena Gajdzik – Budowanie zaangażowania pracowniczego w przedsiębiorstwie – studium przypadku
 • Dariusz Pauch – Ryzyko nadużyć w przedsiębiorstwie w świetle badań
 • Magdalena Kozera – Pierwsza praca – wyobrażenia i rzeczywistość w opinii studentów
 • Ewa Masłyk-Musiał – Badanie wartości Politechniki Warszawskiej w kontekście strategicznym
 • Małgorzata Gableta, Andrzej Bodak, Robert Kapłon – From a Leader’s Perspective: An Approach to Making Employee Interests a Reality (Empirical Research Results)
 • Andrzej Woźniakowski – Ewolucja funkcjonowania i zadań działów HR. Nowe wyzwania dla dyrektorów HR

2012, nr 3-4: „usługi HR oferowane na rynku polskim „

 • Mateusz Hauk – Koncepcja JCM Hackmana i Oldhama w praktyce zarządzania zasobami ludzkimi
 • Joanna Lipowska – Determinanty motywacji wewnętrznej. Czy można zmotywować każdego pracownika?
 • Anita Basińska, Agnieszka Jeran – Motywowanie wolontariuszy. Zastosowanie podejścia F. Herzberga
 • Dorota Mroczkowska – Motywowanie pracowników w aspekcie przywództwa służebnego
 • Małgorzta Gableta, Małgorzata Sebzda – Wykorzystanie narzędzi marketingu personalnego w procesie rozwoju spólki Nasza Klasa
 • Janusz T. Hryniewicz – Gospodarka oparta na wiedzy a osobowość, psychiczny koszt pracy i style kierowania
 • Krystyna Adamska, Małgorzata Grabus – Organizacyjne i osobowe korelaty kontraktu psychologicznego
 • Anna Bodasińska, Sławomir Bodasiński, Grzegorz Godlewski – Styl kierowania zespołem sportowym przez trenera w ocenie 16-18 – letnich siatkarek
 • Sylwia Stachowska – Zarządzanie wiekiem w organizacji
 • Agnieszka Sitko-Lutek – Negative Sides of Managerial Competencies [Negatywne strony kompetencji menedżerskich]

2012, nr 5: „strategie wynagradzania po nowemu”

Stanisława Borkowska – Struktura wynagrodzeń w procesie zmian
Ewa Beck-Krala – Ocena efektywności systemów wynagrodzeń
Barbara Sajkiewicz – Nowe strategie wynagrodzeń na tle zmian w japońskim ZZL
Magdalena Andrałojć, Maciej Ławrynowicz – Elastyczny system wynagrodzeń w motywowaniu pokolenia Y
Anna Rogozińska-Pawełczyk – Rola wynagradzania kompleksowego w kształtowaniu kontraktu psychologicznego
Piotr Zielak – Skuteczność narzędzi motywowania a różnorodność kulturowa
Janusz Strużyna – Wybrane założenia polityki wynagrodzeń wspartej na relacji „dynamiczne zdolności – rutyny”

2012, nr 6: „ZZL na rynkach międzynarodowych [numer anglojęzyczny + bezpłatna płyta CD z polskim tłumaczeniem]”

Marzenia Stor – Kontynentalne ramy odniesienia dotyczące efektywności i wydajności ZZL w przedsiębiorstwach wielonarodowych: europejski, amerykański, azjatycki i afrykański punkt widzenia
Joanna Purgał-Popiela – Współczesne formy ekspatriacji w rozwoju przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych
Arkadiusz Kołodziej, Agnieszka Kołodziej-Durnaś – Zarządzania załogą na statku – badania jakościowe wśród marynarzy
Czesław Zając – Kulturowe i personalne problemy zarządzania zasobami ludzkimi w międzynarodowych grupach kapitałowych w świetle badań empirycznych
Sylwia Przytuła – Ekspatrianci w Polsce – wstępne wyniki badań empirycznych
Karol Rażniewski – Badanie efektywności w procesie zarządzania ekspatriacją w Polsce – komunikat z badań
Anna Filipowicz-Florczyk – Wybrane narzędzia wykorzystywane do planowania karier w międzynarodowych organizacjach biznesowych

2013, nr 1: „Z

Magdalena Ścigała – Trudne sytuacje decyzyjne w pracy menedżera
Joanna Lipowska – Zależność kreatywności pracowników od elementów środowiska pracy
Anna Borkowska, Agnieszka Czerw – Zróżnicowane systemy wartości pracowników w różnych typach zawodów
Studium Przypadku
Małgorzata Grabus, Marta Rogowska – Program równowaga praca-życie w projekcie międzynarodowym (studium przypadku)
Komunikaty
Mariola Łaguna, Kamila Rozwalka, Adrian Migoń, Angelika Radkiewicz – Struktura kompetencji coachów: wyniki badań empirycznych
Izabela Seredocha – Rola kodeksów etycznych w jednostkach administracji samorządowej
Anna Baczyńska, Monika Górniak – Wpływ inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych na wyniki pracy w zawodzie windykatora. Raport z badań
Agnieszka Brożyńska – Call centers organizacje-maszyny naszych czasów

 

 

1/2017
Artykuły

 • Elżbieta Kasprzak – Pozytywna organizacja i pozytywna praca. Nowe trendy w zarządzaniu ludźmi
 • Justyna Śmietańska – Inteligencja emocjonalna w biznesie
 • Jolanta Babiak, Beata Bajcar, Anna Borkowska – Kobiety i mężczyźni na stanowiskach menedżerskich – wyolbrzymione, czy niedoszacowane różnice?
 • Ewa Wojtowicz – „Odkryjemy miłość nieznaną…” – czyli co wiemy o romansie w pracy
 • Agata Chudzicka-Czupała, Damian Grabowski, Dominik Adamek – Kto bywa cyniczny w pracy? Zaangażowanie w pracę, przywiązanie do organizacji i etyka pracy a cynizm organizacyjny
 • Studium Przypadku
 • Dominika Orzelska – ZZL w firmie opartej na modelu marketingu wielopoziomowego: możliwości i ograniczenia wyróżnione na podstawie case study
  Komunikaty
 • Anna Rogozińska-Pawełczyk – Percepcja zachodzących relacji w organizacji – perspektywa kontraktu psychologicznego
 • Anna Lubrańska – Klimat organizacyjny wobec zarządzania wiekiem
  Jacek Woźniak – Wpływ informacji o działaniach CSR firmy na decyzje jej potencjalnych pracowników różnej płci

 

2/2017 Zagad­nienia metodolog­iczne badań w obszarze ZZL

 

Artykuły

 • Bronisław Bombała – Hermeneutyka pracy ludzkiej
 • Krzysztof Durczak, Alicja Koperska, Przemysław Piasecki, Maciej Ławrynowicz – ZZL w ostrych barwach. Bibliometryczna analiza podejść i metod badawczych
 • Joanna Samul – Stan badań nad metodami naukowymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi — systematyczny przegląd literatury
 • Katarzyna Susabowska – Perspektywy badawcze w polskim ZZL w latach 2007–2016
 • Anna Lipka – Projektowanie eksperymentów w ZZL (na przykładzie badań generacyjnych)
  Komunikaty
 • Marcin Wnuk – Weryfikacja rzetelności oraz trafności wewnętrznej i teoretycznej polskiej wersji Przeglądu Spostrzeganego Wsparcia Organizacyjnego
 • Paweł Jurek – Właściwości psychometryczne skali SAT-20 – nowego narzędzia do pomiaru satysfakcji z pracy
 • Adrianna Jaskanis – Jak budować organizacje uczące się w Polsce? Adaptacja kulturowa i analiza statystyczna polskiej wersji językowej narzędzia diagnozującego organizacje uczące się – Dimensions of a Learning Organization Questionnaire (DLOQ)
 • Dorota Molek-Winiarska, Anna Zięba – Badania przystosowania pracowników do środowiska pracy za pomocą wskaźnika konsolidującego cech ukrytych
 • Mateusz Hauk – Grywalizacja w rekrutacji – pytania sytuacyjne w formie gry jako pomysł na urozmaicenie procesów selekcji kandydatów

3-4/2017 Zarządzanie różnorod­noś­cią w świ­etle wyzwań współczes­nego rynku pracy

 • Joanna M. Moczydłowska – Percepcja cech i zachowań osób na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat ich płci
 • Teresa Myjak – Wpływ cech indywidualnych na zachowania pracobiorców w organizacji
 • Marzena Piotrowska-Trybull, Maria Jabłońska Wołoszyn – Atrybuty różnorodności kobiet żołnierzy w świetle wyników badań pilotażowych
 • Anna Rogozińska-Pawełczyk – Różnorodność pokoleniowa a kontrakt psychologiczny w organizacji
 • Dagmara Lewicka – Przywiązanie organizacyjne w zróżnicowanych pokoleniowo grupach pracowników
 • Beata Irma Buchelt – Starzejąca się populacja pielęgniarek jako wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalach
 • Sylwia Przytuła, Katarzyna Krysińska-Kościańska – Bariery w zarządzaniu różnorodnością kulturową — wymiar indywidualny, grupowy i organizacyjny
 • Anna Brzosko – Praca czeka na człowieka – człowiek szuka pracy. Rekrutacja i selekcja pracowników z niepełnosprawnością – perspektywa podwładnego i przełożonego
 • Marcin Karwiński – Zagraniczni gracze w polskiej ekstraklasie piłkarskiej
 • Anna Wziątek-Staśko – Ocena skuteczności motywatorów w opinii menedżerów różnych generacji – analiza na podstawie badań własnych
 • Alicja Smolbik-Jęczmień, Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz – Zróżnicowane podejście do rozwoju zawodowego wśród przedstawicieli pokoleń koegzystujących na rynku pracy
 • Przemysław Piasecki – Wpływ różnorodności na chęć odejścia z pracy w bankach spółdzielczych w Polsce

5/2017 Współpraca – koop­er­acja – przy­jaźń

 • Anna Wziątek-Staśko – Kultura organizacyjna narzędziem kreacji przyjaznego środowiska pracy
 • Magdalena Bartczak – Korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z wdrożenia zarządzania przez wartości
 • Marta Stasiła-Sieradzka, Marta Znajmiecka-Sikora – Pracownicza ocena klimatu bezpieczeństwa pracy i jej znaczenie dla ZZL. Kooperacyjny zakres działań w obszarze ZZL i BHP
 • Marcin Wnuk – Wdzięczność i lojalność wobec organizacji jako istotne elementy wymiany pracownik – organizacja
 • Katarzyna Durniat – Percepcja roli specjalistów HR oraz stanowiska organizacji wobec mobbingu w miejscu pracy
 • Patrycja Rudnicka, Małgorzata Chrupała-Pniak, Anita Pollak – Technologie w zarządzaniu zasobami ludzkimi (eHRM) w małych i średnich firmach – walidacja modelu uogólnionej teorii akceptacji i korzystania z technologii (UTAUT)
 • Martyna Wronka-Pośpiech, Aldona Frączkiewicz-Wronka, Małgorzata Dobrowolska – Osobowościowe wyznaczniki pracy, wpływające na sukces przedsiębiorców społecznych
 • Mateusz Paliga, Anita Pollak – Inteligencja emocjonalna, orientacja pozytywna i autentyczne przywództwo wśród polskich menedżerów. Doniesienie z badań
 • Małgorzata Dobrowolska, Magdalena Ślazyk-Sobol – Zaangażowanie i przywiązanie organizacyjne a wypalenie zawodowe pracujących w elastycznych formach zatrudnienia – raport z badań empirycznych
 • Marta Stasiła-Sieradzka, Elżbieta Turska – Poczucie misji społecznej oraz więzi ze współpracownikami a zadowolenie z pracy w grupie ratowników górniczych
 • Małgorzata Dobrowolska, Mariola Paruzel-Czachura, Michał Naczyński, Grzegorz Polok – Przyszłym menedżerom potrzeba terapii. Doświadczenia rodzinne a ryzyko rozwoju zaburzeń funkcjonowania psychicznego u przyszłych przedsiębiorców

6(Eng)/2017 Kolorowe zarządzanie zasobami ludzkimi – o czym mówimy?

 • Bogusława Urbaniak – Kolorowe zarządzanie zasobami ludzkimi – o czym mówimy?
 • Karl-Friedrich Ackermann – Badania nad zielonym zarządzaniem zasobami ludzkimi. Stan według współczesnej wiedzy
 • Ewa Beck-Krala, Katarzyna Klimkiewicz – Programy motywacyjne wspierające proekologiczne działania pracownicze
 • Łukasz Kozar – Kształtowanie zielonych kompetencji pracowników w gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój

 

Źródło: http://zzl.ipiss.com.pl