Metodologia

Cel badań naukowych – definicje

Całej działalności wykonywanej przez człowieka przyświeca jakiś cel. W Słowniku Języka Polskiego można znaleźć kilka znaczeń tego słowa. Przez cel można m.in. rozumieć „to, do czego się dąży”;. „to, czemu coś ma...

Zakres pracy dyplomowej

W rozdziale metodologicznym pracy dyplomowej, licencjackiej lub magisterskiej należy określić jej ramy, czyli wskazać co, gdzie i kiedy będzie badane. Ewentualnie miejscem, gdzie wskazuje się zakres pracy jest również...