Motywowanie pracowników – zestawienie bibliograficzne

Motywowanie pracowników – zestawienie bibliograficzne

  • Borkowska S., System motywowania w przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
  • Gick A.,Tarczyńska A., Motywowanie pracowników : systemy, techniki, praktyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
  • Jasiński Z., Motywowanie w przedsiębiorstwie : uwalnianie ludzkiej produktywności : [materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory], Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1998.
  • Kozioł L.,Tyrańska M., Motywowanie pracowników w teorii i praktyce, Biblioteczka Pracownicza, Warszawa, 2002.
  • Moczydłowska J., Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2008.
  • Piwowarczyk J., Partycypacja w zarządzaniu a motywowanie pracowników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  • Selmach, W., Rzeczywistość motywacji, Personel 2001 nr 4.
  • Wach T., Motywowanie i ocenianie pracowników, Oficyna Wydawnicza Warszawskiej Szkoły Zarządzania – Szkoły Wyższej, Warszawa 1997.