Motywowanie

Motywowanie

Słowo motywacja pochodzi od łacińskiego słowa movere i oznacza ?ruszać się?. Toteż pojęcie to oznacza sumę wszystkiego,  co popycha człowieka do działania.

Motywacja to zestaw sił, które powodują, że ludzie zachowują się w określony sposób.

Motywowanie to wpływanie kierowników na zachowania ludzi tak, aby realizowali oni cele firmy i byli do tego przekonani.

Motywowanie to proces świadomego i celowego oddziaływania na motywy postępowanie ludzi, przez stwarzanie środków i możliwości realizacji ich potrzeb i wartości dla osiągnięcia celów organizacji.