Podstawy zarządzania – literatura

Książek o zarządzaniu ukazało się w ostatnim dwudziestoleciu bardzo wiele. Wyróżnić można wśród nich całą listę bestsellerów, które przedstawiają ogólny obraz nadzwyczaj dobrego zarządzania w korporacjach. Nie oznacza to jednak wcale, że brakuje organizacji, które popełniają błędy. W „New York Times” z 22 lipca 2001 roku Margo Jefferson, pisze o świecie teatru:

Teatr musi się podjąć nowej pracy.  Musi wychwycić coś  z naszego sposobu życia tu i teraz: chłonąć fakty i sensacyjne wydarzenia, pokazywać jak reagują i zmieniają się nasze umysły i ciała. I teatr musi  podejmować większe ryzyko.

Wystarczy zamienić słowo „teatr” na „zarządzanie” aby okazało się, że uwagi Margo Jefferson dotyczą w równym stopniu tego jak zazębiają się współcześnie technika i ludzie, celem osiągania zysków.[1] Dyskusja o zarządzaniu trwa już wiele lat i niosła za sobą wiele wartości. Wszystkie teorie, traktaty i guru pokazywali nam jak można i jak powinno się pracować indywidualnie i zespołowo. Teoria dotycząca przedsiębiorstwa stworzonego i kierowanego przez człowieka miała pokazać czy istnieją jakieś sposoby zmobilizowania zasobów, które przecież są powiązane z każdym ludzkim przedsięwzięciem. czynniki, które wpływają na prawidłowe funkcjonowanie pracowników w organizacji, można uznać za kluczowe dla każdego menedżera[2]. Aby uporać się z tymi problemami, będzie on musiała posiadać liczne umiejętności oraz wiedzę. Tę ostatnią na początku może czerpać z literatury z zakresu podstaw zarządzania, np.:

 • Aluchna M., Współczesne wyzwania dla przedsiębiorstw: komunikacja z rynkiem, zarządzanie produktami, motywowanie pracowników, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
 • Bogdanienko J.,Organizacja i zarządzanie w zarysie, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.
 • Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2005.
 • Griffin R.W., Postawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 • Kisielnicki J., Zarządzanie: jak zarządzać i być zarządzanym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 • Koźmiński A.K., Jemielniak K.D., Zarządzanie od podstaw,  Woltes Kluwer, Warszawa 2011.
 • Olszewska B., Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem na progu XXI wieku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2007.
 • Przybyła M. (red.), Organizacja i zarządzanie: podstawy wiedzy menedżerskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2003.
 • Polak W. Noch T. (red.),Problemy zarządzania we współczesnych organizacjach: teoria i praktyka, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Administracji, Gdańsk 2008.
 • Steiman H., Schreyogg G., Zarządzanie: podstawy kierowania przedsiębiorstwem: koncepcje, funkcje, przykłady, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2001.
 • Stabryła A.(red.),Podstawy organizacji i zarządzania: podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2018.
 • Stoner J. A. F., Freeman R.E., Gilbert D., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.
 • Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2009.

 

[1] T. Brown, Zarządzanie w XXI wieku [w:] Biznes, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 11.

[2] Tamże, s. 14-15.

Ostatnia aktualizacja: 8.11.2019 r.

Ostatnie artykuły

Najpopularniejsze