Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – zestawienie bibliograficzne

Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi – zestawienie bibliograficzne

  • Armstrong M., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010.
  • Ludwiczyński A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi: materiały na konferencję: 15-16 listopada 2000 r., Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2000.
  • Lundy O. Cowling A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  • Masłyk-Musiał E.,Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
  • Reilly P. A.,Williams T., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi : rozwijanie potencjału organizacji dzięki funkcji personalnej, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2009.