Wybrane definicje motywacji

Wybrane definicje motywacji

Motywacja – świadome dążenie do czegoś.

Źródło: E.J. Murray, Motywacja i uczucia, PWN, Warszawa 1986.

——————————————————————————————————————————————————–

Motywacja to coś co pobudza do działania i nadaje mu kierunek, skoro już raz zostało ono wzbudzone. Istnieją dwa główne aspekty motywacyjnego zachowania: aspekt pobudzania (źródło energii) i aspekt kierunku działania.

Źródło: E.R. Hilgard, Wprowadzenie do psychologii, PWN, Warszawa 1972.

——————————————————————————————————————————————————–

Motywacja to mechanizm psychologiczny uruchamiający i organizujący zachowanie człowieka skierowane na osiągnięcie określonego celu, co stanowi jego wewnętrzną siłę. Siła to popędy, instynkty, stany napięć, które są nazywane mechanizmami organizmu ludzkiego. Od jej wielkości zależy ogólna aktywność psychofizyczna człowieka, mobilizacja oraz chęć do podejmowania zadań trudniejszych i podejmowania ryzyka.

Źródło: J. Reykowski, Motywy ludzkiego działania, Zeszyt Nauk Instytutu Psychologii, UW 1972, nr 2.

——————————————————————————————————————————————————–

Motywacja to chęć robienia czegoś, zależna od możliwości zaspokajania przez to działanie jakiejś potrzeby danej jednostki.

Źródło: S.P. Robbins, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998.

——————————————————————————————————————————————————–

Motywacja to bodziec, pobudka, zachęta do działania. Składa się na nią wszystko co w płaszczyźnie werbalnej, fizycznej czy psychofizycznej skłania kogoś do reagowania działaniem.

Źródło: N. Stevenson, Motywowanie pracowników, Liber, Warszawa 2002, s. 2.

——————————————————————————————————————————————————–

Motywacja jako wewnętrzny mechanizm, który uruchamia i kieruje nasze zachowania i działania na osiągnięcie wytyczonego celu.

Źródło: Słownik HR na Portalu Rynku Pracy