Zarządzanie czasem – literatura

Tematyka związana z efektywnym wykorzystaniem czasu pracy pozostaje w obszarze zainteresowania wielu badawczy. Świadczy o tym m.in. bogata literatura w tym zakresie:

 • Adair J., Anatomia biznesu – zarządzanie czasem, Studio Emka, Warszawa 2000.
 • Adam B., Czas, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010.
 • Adamiec M., Kożusznik B., Sztuka zarządzania sobą, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 • Ancyparowicz G., M. Pawłowski, Bezpieczeństwo socjalne. Cz. III. Praca jako źródło utrzymania, Oficyna Wydawnicza WSM, Warszawa 2004.
 • Bednarski A., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2001.
 • Bieniok H., Zarządzanie czasem. Poradnik dla mało efektywnych, Difin, Warszawa 2010.
 • Blanchard K. , Fowler S.  , Hawkins L., Jednominutowy Menedżer oraz zarządzanie samym sobą, Warszawa 2007 .
 • Borkowska S. (red.), Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, IPiSS, Warszawa 2002.
 • Chrisidu-Budnik A., J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Clegg B. Błyskawiczne zarządzanie czasem, IFC Press, Kraków 2000.
 • Covey S., R., Merrill, A., R., Merrill, R., R. Najpierw rzeczy najważniejsze, Rebis, Poznań 2005.
 • Dowgiałło Z., Praca menedżera, Wydawnictwo Znicz, Szczecin 1999.
 • Drucker P. F. (red.), Zarządzanie w XXI w., MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Fontana D., Zarządzanie czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Hołtyn H., Czas w życiu i w pracy, Key Text, Warszawa 2013.
 • Jasiński Z. (red.), Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa 1999.
 • Johns T. Doskonałe zarządzanie czasem, Rebis, Poznań 1999.
 • Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, SGH, Warszawa 1997.
 • Klein S., Czas. Przewodnik użytkownika, Wydawnictwo W. A. B., Warszawa 2009.
 • Kozioł L., Zarządzanie czasem pracy, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2000.
 • Kuczera-Ludwiczyńska E., Ludwiczyński D., Jak szanować czas, organizując pracę sobie i innym, Wydawnictwo Bizarre, Warszawa 2009.
 • Marek J., Pozyskiwanie i dobór personelu. Kształtowanie zatrudnienia w organizacji, Difin, Warszawa 2008.
 • Martyniak Z., Metody organizowania procesów pracy, PWE, Warszawa 1996.
 • Mendel T., Kształtowanie potencjału i organizacja pracy własnej menedżera, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 • Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Roguszczak M., Zarządzanie czasem pracy menedżera, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010.
 • Borkowska (red.), Programy praca – życie a efektywność firm, IPiSS, Warszawa 2003.
 • Seiwert L.J. Zarządzanie czasem. Bądź panem własnego czasu. Planowanie kariery, organizacja czasu, Placet, Warszawa 1998.
 • Sędek G., Bedyńska (red.), Życie na czas. Perspektywy badawcze postrzegania czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN,  Warszawa 2010.
 • Skowron-Mielnik B., Ewolucja organizacji pracy, [w:] S. Lachiewicz, B. Nogalski (red.) Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, Wolter Kluwer, Warszawa 2010.
 • Skowron-Mielnik B., Zarządzanie czasem pracy w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 • Strzemińska H. (red.), Czas pracy w przedsiębiorstwie. Wyniki badań nad rozkładami czasu pracy i zdrowiem pracowników, IPiSS, Warszawa 2002.
 • Strzemińska H., Latos-Miłkowska M., Rycak M. B., Czas pracy w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej. Aspekty ekonomiczne, prawne i społeczne, (red.), IPiSS, Warszawa 2008.
 • Strzemińska H., Zarządzanie zasobami czasu pracy. Doświadczenia krajów europejskich, IPiSS, Warszawa 2004
 • Tracy B., Zarządzanie czasem, MUZA SA, Warszawa 2012.
 • Zimbardo P., J. Boyd, Paradoks czasu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.