Zarządzanie talentami

Zarządzanie talentami

Podstawowa literatura z zakresu zarządzania talentmi:

 

  • Zarządzanie talentami. Praca zbior. pod red. S. Borkowskiej. IPiSS, Warszawa 2005.
  • Przedsiębiorczość organizacyjna: Orientacje czasowe, opcje realne, wyjątkowi ludzie. Praca zbior. pod red. J. Strużyny. PAN/Gnome, Katowice 2004.
  • Armstrong, M. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000