Zarządzanie wynagrodzeniami

Zarządzanie wynagrodzeniami

  • Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekomiczna, Kraków 2009.
  • Armstrong M., Cummins A., Hastings S., Wood W., Wartościowanie stanowisk pracy. Przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce, Oficyna Ekomiczna, Kraków 2008.
  • Beck-Krala E., Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagrdzania i motywowania, Oficyna Ekomiczna, Warszawa 2008.
  • Sanetra W., Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, Oficyna Ekomiczna, Warszawa 2009.
  • Sekuła Z., Struktury wynagrdzania pracowników, Oficyna Ekomiczna, Warszawa 2011.