Zarządzanie wynagrodzeniami

Zarządzanie wynagrodzeniami

  • Armstrong M., Zarządzanie wynagrodzeniami, Oficyna Ekomiczna, Kraków 2009.
  • Armstrong M., Cummins A., Hastings S., Wood W., Wartościowanie stanowisk pracy. Przestrzeganie zasady równej płacy w praktyce, Oficyna Ekomiczna, Kraków 2008.
  • Beck-Krala E., Partycypacja pracowników w zarządzaniu firmą. Nowy sposób wynagrdzania i motywowania, Oficyna Ekomiczna, Warszawa 2008.
  • Sanetra W., Wynagrodzenie za pracę w warunkach społecznej gospodarki rynkowej i demokracji, Oficyna Ekomiczna, Warszawa 2009.
  • Sekuła Z., Struktury wynagrdzania pracowników, Oficyna Ekomiczna, Warszawa 2011.

 

Potrzebujesz pomocy przy napisaniu pracy magisterskiej lub licencjackiej?

NAPISZ DO MNIE

Skontaktuj się wysyłając e-mail  na kontakt@marzenapisze.pl lub zadzwoń na 501-543-071.

Zapoznaję się z każdą wiadomością i robię wszystko, aby Ci odpowiedzieć w ciągu 24h. Jeśli nie będę mogła odebrać – oddzwonię.