Zarządzanie zasobami ludzkimi-podręczniki

Tytuły wymienionych poniżej publikacji są jednoznaczne, przez co nie pozostawiają wątpliwości w zakresie omawianej treści. Wszystkie tytuły mają charakter podręczników, których odbiorcami są m.in. studenci zarządzania, socjologii oraz ekonomii, uczestniczy kursów dla menedżerów oraz praktycy zarządzania. Z charakteru wymienionych tu książek wynika ich wielowątkowość oraz obszerna forma, która omawia treści związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi.

 

 • Adamiec M., B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi: aktor-kreator-inspirator, AKADE, Katowice 2000,
 • Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Bieniok H., System zarządzania zasobami ludzkimi (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2006.
 • Czubasiewicz H. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwa Akademickie, Warszawa 2001.
 • Golnau W. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, CeDeWu, Warszawa 2004.
 • Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 • Leśniewski M.A., Zasoby ludzkie w organizacji, CeDeWu.Pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2012.
 • Listwan T. (red), Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010.
 • Moczydłowska J., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji: podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2010.
 • Oleksyn T., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 • Pawlak Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa 2011.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi : strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Ścibiorek Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Difin, Warszawa 2010.
 • Walkowiak R., Zarządzanie zasobami ludzkimi : kompetencje, nowe trendy, efektywność, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa „Dom Organizatora”, Toruń 2007.
 • Wiater M., Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, Wydawnictwo Amelia Aneta Siewiorek, Rzeszów 2014.
 • Wiernek, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza TEXT, Kraków 2001.
 • Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.

Ostatnia aktualizacja: 10.11.2019 r.