Zasoby organizacji

Ludzie sami w sobie nie są zasobami organizacji, lecz nośnikami pewnego zasobu. Każdy z nas jest właścicielem kapitału ludzkiego, na który składają się:

  • doświadczenie,
  • zdolności,
  • motywacja,
  • zdrowie,
  • wiedza teoretyczna.

 

Zasoby organizacji najczęściej dzieli się na: ludzkie, rzeczowe. Można jednak spotkać się z bardziej rozbudowanymi podziałami. Jeden z nich zaprezentowano poniżej.